Privacyverklaring Wishlistery

Deze privacyverklaring beschrijft hoe via de website www.wishlistery.com privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens worden verwerkt. Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Wishlistery van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook in overeenstemming met de privacywetgeving beveiligd en verwerkt. Wishlistery treedt op als verantwoordelijke en:

 • vermeldt duidelijk welke persoonsgegevens met welke doeleinden worden verwerkt;
 • beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot enkel de verzameling van persoonsgegevens die noodzakelijkzijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt;
 • neemt pasende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen;
 • respecteert jouw rechten om op grond van privacywetgeving persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of teverwijderen;

  en vraagt daar waar toestemming vereist is jou eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat persoonsgegevensverwerkt worden.

Registratieformulier

Om verlanglijsten te kunnen maken en die van anderen te kunnen inzien heb je een account nodig. Via het registratieformulier gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • e-mailadres
 • naam

Wij gebruiken deze persoonsgegevens op basis van je toestemming. De persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 6 maand nadat je jouw account opzegt.

Verstrekking aan derden

Wishlistery zal je persoonsgegevens niet doorgeven aan andere bedrijven tenzij dit noodzakelijk is voor Wishlistery of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij gebruiken de volgende verwerkers:

 • hostingpartij voor de opslag van gegevens en algemene hosting van de website;
 • e-mailservice voor het versturen en ontvangen van e-mails.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wishlistery neemt passende beveiligingsmaatregelen om te beperken dat men misbruik maakt van de persoonsgegevens of zich ongeautoriseerde toegang verschaft. Enkel de noodzakelijke personen hebben toegang tot je persoonsgegevens en wij controleren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen. 

Rechten betrokkenen

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je altijd contact met ons opnemen. 
Je hebt de volgende rechten:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jouw verwerken;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • bezwaar maken tegen bepaalde verwerking door ons van jouw persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van je persoonsgegevens;
 • het intrekken van je toestemming tot verwerking van persoonsgegevens;
 • Het is van belang dat je altijd duidelijk kan aangeven wie je bent zodat wij geen gegevens van verkeerde personen aanpassen of verwijderen.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. We raden je aan om deze privacyverklaringgeregeld te raadplegen zodat je van alle eventuele wijzigingen op de hoogte brengt.

Klacht indienen

Ben je niet tevreden over de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

info@wishlistery.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 november 2022